Kia Grensland

uw Kia verdeler tweedehands en nieuw

Privacybeleid tussen gebruiker en <span class="strong tnr">Groep Haeck</span>.

Kia Grensland

Zeelaan 19a - 9900 Eeklo Eeklo, BE-VOV, Belgium - 09 377 03 70 - info@groephaeck.be

/images/logo.png
Kia Grensland website is aan het laden...

Privacybeleid

Grensland bvba hecht belang aan uw privacy en gebruikt hiervoor de huidige Europese wetgeving GDPR van kracht sinds 25 mei 2018 als referentie. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:

Grensland bvba
Zeelaan 19a
9900 Eeklo
Tel.: 09 377 03 70
E-mail: [email protected]

Grensland bvba privacyverklaring:

Grensland bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op [email protected]

Verwerkingsdoeleinden

Grensland bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Hiervoor wordt bij elk contactfomulier explicitiet om toestemming gevraagd.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten Grensland bvba wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van Groep Haeck) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Grensland bvba verbonden zijn via een partnership of met enige andere partner van Grensland bvba zoals onze financiële partners Record Credits en AlphaCredit of andere en marketingbureaus.

Grensland bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). In elk geval worden ze minstens 10 jaar bewaard en minstens even lang als de periode waarin de klant het of de aangekochte voertuig(en) in bezit houdt.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden met kopie van identiteitskaart ter verificatie naar het volgende e-mailadres: [email protected]

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - [email protected]).

Cookies

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Haeck & Partners nv de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies gebruikt..

Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

Cookies, webanalyse en social media

Wij willen uw gebruikerservaring op ons website optimaliseren en gebruiken daarom cookies, webanalysediensten en sociale media plugins volgens art. 6 lid 1 f van de AVG.

Hiervoor gebruiken we verschillende cookies en diensten om de volledige werking van onze website te garanderen en hem voor u zo informatief en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het is voor ons erg belangrijk dat u comfortabel op onze website kunt surfen, en daarom proberen we hem voortdurend te verbeteren, bijvoorbeeld met het opslaan van uw instellingen. Wij vinden het ook belangrijk dat u alleen content ziet waarin u echt geïnteresseerd bent en die uw online-ervaring vergemakkelijkt.

We zullen uw persoonsgegevens echter zorgvuldig verwerken. Hieronder vindt u alle details over het gebruik van cookies en diensten op deze website. Natuurlijk kunt u alle cookies en diensten uitschakelen indien u dat wenst. Blokkeer of verwijder hiervoor de cookies via uw browser of schakel ze apart uit door een opt-outcookie te installeren of een link te volgen. Denk eraan om deze optie uit te schakelen op alle browsers die u gebruikt. Wanneer u alle cookies in uw browser verwijdert, heeft dit ook invloed op het opt-outcookie.

Functionele cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die de websites die u bezoekt achterlaten op uw computer, waardoor alle instellingen of andere wijzigingen die u hebt aangebracht, bij u volgende bezoek bewaard blijven.
Deze functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Deze cookies worden maximaal twee jaar opgeslagen – en vervolgens automatisch verwijderd. Met deze cookies zijn de volgende functies mogelijk:

 • instellingen opslaan zoals taal, locatie, aantal zoekresultaten enz.;
 • instellingen opslaan voor een optimale videoweergave, bv. de gewenste buffergrootte en uw schermresolutie;
 • uw browserinstellingen onthouden zodat onze website optimaal wordt weergegeven;
 • het herkennen van misbruik van onze websites en diensten, bv. door het detecteren van verschillende opeenvolgende of mislukte registratie pogingen;
 • de website volledig laden zodat de website toegankelijk blijft;
 • uw login gegevens opslaan zodat u ze niet elke keer opnieuw moet ingeven;
 • een eerder gestart gesprek in de chat opvolgen;
 • nagaan of cookies reeds geaccepteerd werden;
 • bijhouden welke producten u wilt vergelijken.

U kunt verhinderen dat deze cookies worden opgeslagen of reeds opgeslagen cookies verwijderen. Meer details hierover zijn verkrijgbaar bij de fabrikant of de Hulp-rubriek van uw browser. We herinneren u eraan dat sommige functies op onze website ofwel niet langer ofwel slechts in beperkte mate beschikbaar zullen zijn indien u deze functionele cookies weigert.

Analysediensten voor statistische doeleinden

Om te bepalen welke content u op onze website het meest op prijs stelt, registreren we voortdurend het aantal bezoekers en de meest bezochte content. We gebruiken de gegevens die wij verzamelen voor statistische doeleinden zoals:

• het aantal bezoekers op onze websites registreren;

 • registreren hoe lang bezoekers op onze website doorbrengen;
 • de volgorde van de bezoeken aan de verschillende websites registreren;
 • bepalen welke delen van onze website aanpassingen vereisen;
 • de website optimaliseren.

Wij gebruiken de volgende diensten voor statistische doeleinden; u kunt ze uitschakelen door een opt-outcookie te installeren of een link te volgen:

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de beheerder van de website de mogelijkheid te bieden te analyseren hoe gebruikers zijn site gebruiken. De door het cookie over uw gebruik van deze website gegenereerde informatie wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Google zal uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vooraf inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Het IP-adres dat uw browser in de context van Google Analytics doorstuurt wordt niet samengevoegd met andere Google-data. De opgeslagen cookies van Google Analytics worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

Klik op https://www.google.com/analytics/terms/gb.html en https://policies.google.com/?hl=en voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming.

Klik op de volgende link om een browserplugin te downloaden en installeren om Google Analytics uit te schakelen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Hotjar

Hotjar is een dienst die standaard internet log informatie en details over gebruikspatronen verzamelt. Dit wordt gebruikt om na te gaan welke onderdelen van de site het meest gebruikt worden, zonder iemand te identificeren.

Klik op https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information voor meer informatie.

Marketingdiensten

Wij gebruiken marketingdiensten om u aantrekkelijke aanbiedingen van onszelf of van derden te bezorgen. Hiervoor vertonen wij advertenties via reclamepartners of -netwerken die gebruikmaken van derdencookies. Deze worden geactiveerd wanneer u onze website bezoekt en worden alleen gelezen door de respectieve reclamepartner. We willen u ook advertenties tonen die u aanspreken. Hiervoor gebruiken we retargeting op onze website om ervoor te zorgen dat de advertenties afgestemd zijn op uw interesses. Met de cookies die hiervoor tijdelijk worden opgeslagen, kunnen onze retargetingpartners bezoekers op onze website herkennen onder een pseudoniem en enkel die producten tonen waarin onze bezoekers geïnteresseerd zijn.
Er worden geen persoons- of gevoelige gegevens opgeslagen in de cookies van onze retargetingpartner. En de verzamelde gegevens zullen niet worden samengevoegd met gegevens aan de hand waarvan wij onze bezoekers kunnen identificeren.
Met deze diensten kunnen wij bijvoorbeeld:

• het succes meten en de ingezette reclamemiddelen verdelen tussen de reclamepartners en onszelf;

 • volgen welke advertenties u al hebt bekeken om te verhinderen dat u steeds opnieuw dezelfde te zien krijgt;
 • het aantal pageviews van onze website zien;
 • interne zoekopdrachten volgen;
 • zien welke productsites worden opgevraagd;
 • uw inlogstatus herkennen.

Wij willen u er toch op wijzen dat u bij uitschakeling van deze diensten voor marketingdoeleinden, toch nog reclame te zien krijgt. Deze advertenties kunnen bv. worden aangepast aan de content van de website. U kunt dit soort contentafhankelijke internetreclame vergelijken met reclame op televisie – als u bv. naar een programma over koken kijkt, zie je vaak reclame over kookproducten in de respectieve reclameblokken.
Wij gebruiken de volgende diensten voor marketingdoeleinden; u kunt ze uitschakelen door een opt-outcookie te installeren of een link te volgen:

Facebook ‘visitor action pixel’

De ‘visitor action pixel’ is een tool van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS. Op basis van websitebezoek en surfgedrag kunnen wij met deze tool doelgroepen bepalen voor reclame op Facebook, zogenaamde ‘Facebook-Ads’. Wij gebruiken deze tool ook om de doeltreffendheid van onlinemarketing te meten Zo kunnen we de handelingen van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben bekeken en/of erop hebben geklikt en vervolgens een bestelling hebben geplaatst.

Zodra u de website opent, wordt de pixel rechtstreeks door Facebook geïntegreerd en kan er een cookie op uw apparaat worden opgeslagen. Logt u vervolgens in op Facebook of bent u reeds ingelogd op Facebook, zal uw websitebezoek in uw profiel worden genoteerd. De verzamelde gegevens blijven anoniem, wat betekent dat we de persoonsgegevens van individuele gebruikers niet kunnen zien, noch hen linken aan andere informatie over een gebruiker. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook zodat een conclusie op het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is. Gegevensverwerking door Facebook vindt plaats in overeenstemming met de Data Use Policy van Facebook. Hebt u geen Facebook-account, heeft deze gegevensverwerking op u geen impact.

Google DoubleClick

Google DoubleClick is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google DoubleClick maakt gebruik van cookies om u te helpen en relevante advertenties weer te geven. Een identificatienummer (ID) is toegewezen aan uw browser waardoor het onmogelijk is om informatie over uw identiteit te hebben.

We gebruiken ook DoubleClick Floodlight-cookies voor het bijhouden van conversies. Een Floodlight-activiteit slaat vastgelegde gegevens op met een bepaalde Floodlight-tag en presenteert deze aan alle DoubleClick Google-producten, zoals Google Analytics of Google DoubleClick Campaign Manager (DCM). De cookies die worden opgeslagen door Google DoubleClick worden maximaal 90 dagen bewaard.

Sociale media plugins

Onze website bevat sociale media plugins van verschillende sociale media zodat u verbinding kunt maken met sociale media kanalen. Deze plugins zijn aangeduid met een logo of de woorden ‘sociale plugin’. De volgende sociale media plugins zijn geïntegreerd in onze website:

Knoppen : ‘Vind ik leuk’ / ‘Delen’

1. Facebook

Provider: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS Privacy policy Facebook

2. Twitter

Provider: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103

3. Linked IN

Provider: LinkedIn Ireland Unlimited Company
Attn: Legal Dept.
(Privacybeleid en gebruikersovereenkomst)
Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacybeleid